´╗??php /** * Podstawowa konfiguracja WordPressa. * * Ten plik zawiera konfiguracje: ustawie┼ä MySQL-a, prefiksu tabel * w bazie danych, tajnych kluczy, u┼╝ywanej lokalizacji WordPressa * i ABSPATH. Wi─Ö─çej informacji znajduje si─Ö na stronie * {@link http://codex.wordpress.org/Editing_wp-config.php Editing * wp-config.php} Kodeksu. Ustawienia MySQL-a mo┼╝esz zdoby─ç * od administratora Twojego serwera. * * Ten plik jest u┼╝ywany przez skrypt automatycznie tworz─ůcy plik * wp-config.php podczas instalacji. Nie musisz korzysta─ç z tego * skryptu, mo┼╝esz po prostu skopiowa─ç ten plik, nazwa─ç go * "wp-config.php" i wprowadzi─ç do niego odpowiednie warto┼Ťci. * * @package WordPress */ // ** Ustawienia MySQL-a - mo┼╝esz uzyska─ç je od administratora Twojego serwera ** // /** Nazwa bazy danych, kt├│rej u┼╝ywa─ç ma WordPress */ define('DB_NAME', 'grzegorzmeble_baza'); /** Nazwa u┼╝ytkownika bazy danych MySQL */ define('DB_USER', 'grzegorzmeble'); /** Has┼éo u┼╝ytkownika bazy danych MySQL */ define('DB_PASSWORD', 'grzegorzmeble125'); /** Nazwa hosta serwera MySQL */ define('DB_HOST', 'localhost'); /** Kodowanie bazy danych u┼╝ywane do stworzenia tabel w bazie danych. */ define('DB_CHARSET', 'utf8'); /** Typ por├│wna┼ä w bazie danych. Nie zmieniaj tego ustawienia, je┼Ťli masz jakie┼Ť w─ůtpliwo┼Ťci. */ define('DB_COLLATE', ''); /**#@+ * Unikatowe klucze uwierzytelniania i sole. * * Zmie┼ä ka┼╝dy klucz tak, aby by┼é inn─ů, unikatow─ů fraz─ů! * Mo┼╝esz wygenerowa─ç klucze przy pomocy {@link https://api.wordpress.org/secret-key/1.1/salt/ serwisu generuj─ůcego tajne klucze witryny WordPress.org} * Klucze te mog─ů zosta─ç zmienione w dowolnej chwili, aby uczyni─ç niewa┼╝nymi wszelkie istniej─ůce ciasteczka. Uczynienie tego zmusi wszystkich u┼╝ytkownik├│w do ponownego zalogowania si─Ö. * * @since 2.6.0 */ define('AUTH_KEY', 'Y5[6r_qj!)$y/?37)gDd[cZ0kt/-N ]N8cb0ePfueSVW/tmv82Q}cT&!2TE(-muK'); define('SECURE_AUTH_KEY', '*K+basV#6)%a@1;|}.RdXNPb}kpdn9]}TX'); define('NONCE_KEY', 'EgK{+rwgVT6|wnODnq-R?b},5[N5PU2Szz7[]%Sztc4$*jX6Pomxb6l*`!5$+8&}'); define('AUTH_SALT', '8`kkm= ~)^KK[UT]!dyl7+*8L2NjXMHsS%?ZVbzUXkWTd( [!5c[h<@3+Mrl*J]|'); define('SECURE_AUTH_SALT', '7Rmr|(-vPbItA&m=|-#gz2kU[](_(p*6OzhG7+`3Joy^35zyhoSZQNRO6r.A@TeJ'); define('LOGGED_IN_SALT', 'F`d*KM(8b$Uu|xuH:l_^3>0,*Tc;0KN)j|9UpUlEJ+7+>{EQdIj[quGFA:8S?jS4'); define('NONCE_SALT', '1us+|SN^!|O(?xWZi4(2+yBffWD-wI`XU53t>DTbbGI)JJS10wa^Qu^cD@$3rCjt'); /**#@-*/ /** * Prefiks tabel WordPressa w bazie danych. * * Mo┼╝esz posiada─ç kilka instalacji WordPressa w jednej bazie danych, * je┼╝eli nadasz ka┼╝dej z nich unikalny prefiks. * Tylko cyfry, litery i znaki podkre┼Ťlenia, prosz─Ö! */ $table_prefix = 'wp_'; /** * Kod lokalizacji WordPressa, domy┼Ťlnie: angielska. * * Zmie┼ä to ustawienie, aby w┼é─ůczy─ç t┼éumaczenie WordPressa. * Odpowiedni plik MO z t┼éumaczeniem na wybrany j─Özyk musi * zosta─ç zainstalowany do katalogu wp-content/languages. * Na przyk┼éad: zainstaluj plik de_DE.mo do katalogu * wp-content/languages i ustaw WPLANG na 'de_DE', aby aktywowa─ç * obs┼éug─Ö j─Özyka niemieckiego. */ define('WPLANG', 'pl_PL'); /** * Dla programist├│w: tryb debugowania WordPressa. * * Zmie┼ä warto┼Ť─ç tej sta┼éej na true, aby w┼é─ůczy─ç wy┼Ťwietlanie ostrze┼╝e┼ä * podczas modyfikowania kodu WordPressa. * Wielce zalecane jest, aby tw├│rcy wtyczek oraz motyw├│w u┼╝ywali * WP_DEBUG w miejscach pracy nad nimi. */ define('WP_DEBUG', false); /* To wszystko, zako┼äcz edycj─Ö w tym miejscu! Mi┼éego blogowania! */ /** Absolutna ┼Ťcie┼╝ka do katalogu WordPressa. */ if ( !defined('ABSPATH') ) define('ABSPATH', dirname(__FILE__) . '/'); /** Ustawia zmienne WordPressa i do┼é─ůczane pliki. */ require_once(ABSPATH . 'wp-settings.php'); Fatal error: Call to undefined function wp() in /home/platne/grzegorzmeble/public_html/wp-blog-header.php on line 26